ТМ «Жайвир»

Торговая марка «Жайвир»

Продукция «ТМ «Жайвир»»

Чипсы картофельные «Жайвір»
Чипсы картофельные «Жайвір»

Чипсы картофельные «Жайвір»

Золотистые чипсы ТМ «Жайвир»
Золотистые чипсы ТМ «Жайвир»

Золотистые чипсы ТМ «Жайвир»

Козинак «Жайвир» кунжут
Козинак «Жайвир» кунжут

Козинак «Жайвир» кунжут

Халва «Жайвир» на фруктозе
Халва «Жайвир» на фруктозе

Халва «Жайвир» на фруктозе