ТМ «Жайвир»

Торговая марка «Жайвир»

Продукция «ТМ «Жайвир»»

Золотистые чипсы ТМ «Жайвир»
Золотистые чипсы ТМ «Жайвир»

Золотистые чипсы ТМ «Жайвир»

Козинак «Жайвир» кунжут
Козинак «Жайвир» кунжут

Козинак «Жайвир» кунжут

Халва «Жайвир» на фруктозе
Халва «Жайвир» на фруктозе

Халва «Жайвир» на фруктозе

Халва «Жайвир» фруктовий микс
Халва «Жайвир» фруктовий микс

Халва «Жайвир» фруктовий микс