E1517 – Диацетин (глицерилдиацетат)

Другие названия добавки (синонимы)

Glyceryl diacetate, diacetin